Vaktmester Oslo | Telefon: 916 70 720

Due-avviser

This is the default teaser text option. You can remove or edit this text under your "General Settings" tab. This can also be overwritten on a page by page basis.

DUE-AVVISER

Due avviser - holder duene borteDuer er trivelige fugler på Peterplassen og i Studenterlunden, men ikke på gesimser, over markiser eller i vinduskarmer!

Ecopic dueavviser er er det sikre systemet for å holde duer og måker på avstand. Ecopic due-avviser skader ikke fuglene, men holder dem borte fra steder de ikke er ønsket.
Dueavviser - vaktmester oslo

  • Holder duer og måker borte
  • Skader ikke fuglene
  • Du unngår tette takrenner, tilgrising av fasade og smittefare

Ulemper med duer
Ekskrementene griser til tak og fasader på bygninger, fortau, biler etc. Takrenner og nedløpsrør kan gå tett og føre til sopp, råte og vannskader på fasader. Avføringen er så sterk og etsende at det kan ødelegge materialer som er brukt til taktekking og fasader. Ekskrementene kan spre smittsomme sykdommer som salmonella, Campylobacter og Ornitose. Duene kan også bringe med seg duelus og fuglelopper.
Dueavvisere - Sikrer bygninger mot duer og måker

Borettslags-service har over 20 års erfaring innen vaktmestertjenester, malertjenester, høydeoppdrag og rengjøring i Oslo.