Vaktmester Oslo | Telefon: 916 70 720

Brannvernprodukter

Vi leverer brannvern- og brannslukningsutstyr til borettslag, sameier og forretningsbygg. Vi leverer og installerer blant annet slukkeampuller, slukkegranater, slukkeslanger og håndslukkere. Disse produktene egner seg spesielt godt til tekniske rom og kjellere. Produktene leveres av Stansefabrikken Products AS.

Deflector Håndslukker

MULTIFUNKSJONELLHÅNDSLUKKER MED MILJØVENNLIG OG UNIK SLUKKEVÆSKE

Slukkevæsken i våre håndslukkere etterlater ingen sekundære skader, og er en miljøvennlig slukkevæske. Slukkevæsken er multifunksjonell, og slukker effektivt brann i faste organiske stoffer (for eksempel tre, papir, stoff etc.), ulike typer lettantennelige og lett brennbare væsker (for eksempel bensin, olje, sprit, fett etc.) brennbare gasser, vegetabilsk matolje (frityr), matfett og elektrisk utstyr opp til 1000V.
Brannslukningsapparat borettslag
TEKNISKE DATA:
Vekt med embalasje: 10.5 kg
Høyde: 53 cm
Diameter: 16 cm
Mengde slukkemiddel: 6 liter
pH verdi: 8.2
Kastelengde: ca 5 meter
Type slukkemiddel: DEFLECTOR ECO
Tømmetid: 26 sekunder
Drivgass: Nitrogen
Trykk: 15 bar
Beredskapstemperatur: 0°C to 60°C
Konstruksjon: Stål med innvendig plastbelegg.
Ektklasser: A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc). B (væsker, bensin, diesel, lakk, etc). C (gass). F (vegetabilsk matolje, fett)

Deflector BlazeCut Slukkeslange

BlazeCut slukkeslange erstatter ikke godkjent slukkeutstyr.

Slik fungerer BLAZECUT slukkeslanger
BLAZECUT opererer automatisk uten strømtilførsel ved å detektere høy temperatur. Når temperaturen overstiger 120 ° C, smelter sensor-røret på det punktet hvor temperaturen er høyest. Smeltepunktet på røret skaper en dyse som spyler hele innholdet ut i det beskyttede området/avlukket. Brann slukkes og overflater kjøles ned.
Slukkeslange til sikringsskap, biler og lastebiler
Tekniske spesifikasjon:
Tykkelse rør: 18mm
Lengder: 1m, 2m, 4m
Mengde slukkemiddel: 0.25kg, 0,5kg, 1kg
Type slukkemiddel: HFC-236fa (UL LISTED)

Deflector Slukkegranat

Deflector Slukkegranat for slukking av branner i brannklasse A, B og F. Enkel og sikker å bruke til slukking av branntilløp på kjøkken, bil, båt, campingvogn, hytte og for å skape frie rømningsveier ut fra f.eks. bygning i brann.
Brannslukningsgranat
Slukkegranaten aktiveres ved å kaste den hardt inn i konstruksjoner rett over brannen. Den har god slukkeevne som gjør at branntilløp slukkes raskt og effektivt. Som følge av dette reduseres skadeomfang og liv reddes.

Når væsken kommer i kontakt med flammer blir en del omdannet til en ufarlig gass, som kveler brannen. Resten legger seg som en kjølende film over alle overflater, og begrenser mulighet for re-antenning.

BONPET Brannslukkingsampull

Den selvutløsende slukkeampullen er et unikt brannsikringsprodukt. Hver ampull sikrer et område på 8 kubikkmeter. Ampullen utløser seg automatisk når temperaturen på væsken i ampullen oppnår 90 grader.
Slukkeampull
Den selvutløsende funksjonen sikrer at ampullen aktiveres i en tidlig fase av branntilløp. Bonpet-ampullen er designet til å respondere raskt, for å betydelig redusere skadeomfang ved brann.

Brannslukkingsampullene fungerer som en universalslukker for slukking av branner i klasse A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc.), klasse B (væsker, bensin, lakk etc.) og klasse F (vegetabilsk matolje,fett).

NB! Selvutløsende brannslukkingsampuller erstatter ikke eksisterende brannslukkingsutstyr som for eksempel: godkjent håndslukker, ABC pulverapparat og husbrannslange. Slukkeampuller benyttes som supplerende produkt for økt sikkerhet, og din trygghet.

Borettslags-service har over 20 års erfaring innen vaktmestertjenester, malertjenester, høydeoppdrag og rengjøring i Oslo.